Siirry suoraan sisältöön
 

Puheterapia kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Puheterapiaan ohjaudutaan terveydenhoitajan, lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön, varhaiskasvatuksen tai opetustoimen henkilöstön lähettämänä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapia toteutuu hyvinvointialueiden kautta. Lisäksi puheterapian kustantajana voi olla vakuutusyhtiö, ja puheterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti.

Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena puheterapia toteutetaan Kelan maksusitoumuksella. Kelan kustantamaa kuntoutusta haettaessa vaaditaan kuntoutussuunnitelma, jonka laatii julkisessa terveydenhuollossa toimiva lääkäri. Kelan myöntämä kuntoutus on asiakkaalle maksutonta, ja Kela korvaa kustannukset suoraan palveluntuottajalle. Kelan kuntoutuspäätöksen saaneet voivat hakea tukea terapian matkakustannuksiin.

Lisää tietoa aiheesta: