Siirry suoraan sisältöön
 

Olen Auli Ollila-Saarela, Valviran laillistama puheterapeutti (FM) logopedian koulutusohjelmasta sekä erityisopettaja laaja-alaisen erityisopettajan pätevyydellä. Olen työskennellyt puheterapeuttina perusterveydenhuollossa, erityishuoltopiirissä sekä yksityissektorilla. Erityisopettajana olen tehnyt töitä laaja-alaisena erityisopettajana esi- ja perusopetuksessa kuntatyönantajilla. Molemmat ammattini tukevat toisiaan, ovat antaneet arvokasta lisänäkemystä, kokemusta ja laaja-alaista tietämystä erilaisista tuen tarpeista ja menetelmistä sekä kuntoutus- että opetustyössä. Puheterapeuttina minulla on kokemusta kuntoutustyön ohella puheterapia-arvioiden tekemisestä.

Puheterapiatyössä keskeistä perustaa kuntoutukseen luo mielestäni luottamuksellisen vuorovaikutuksen saavuttaminen sekä kuntoutujan myönteinen käsitys omien taitojen kehittymiseen. On tärkeää ymmärtää ja huomioida asiakkaan kielellisten vaikeuksien tai vuorovaikutuksen pulmien lisäksi myös muut mahdolliset haasteet kuten tarkkaavuuden, keskittymisen, toiminnanohjauksen sekä hahmottamisen vaikeudet.


Pidän työtaitoani yllä kouluttautumalla säännöllisesti ja olen täydennyskouluttautunut laajasti. Erityisopetuksen alueella minulla on erityisosaamista matematiikan erityisvaikeuksien kuntouttamisesta ja opetuksesta. Työmenetelmiini kuuluu myös koira-avusteinen puheterapia, johon minulla on ammatillinen täydennyskoulutus.


Koulutustietoni voit katsoa
täältä.


Auli Ollila-Saarela
Puheterapeutti ja erityisopettaja