Siirry suoraan sisältöön
 

Puheterapia on kuntoutusmuoto, jossa sovelletaan logopedian alan tutkimuksista saatua tietoa. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluu lasten, nuorten ja aikuisten vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin, puheen, kielen, nielemisen ja syömisen sekä äänen häiriöiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus. Puheterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapian tavoitteena on parantaa ja ylläpitää kuntoutujan toiminta- ja kommunikointikykyä ja -mahdollisuuksia jokapäiväisessä elämässä ja arjen eri toimintaympäristöissä. (Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet 2022, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2022:17).

Puheterapiakuntoutuksen kokonaisvaltainen tavoite on tukea asiakkaan toimintakykyä ja selviytymistä arjessa. Lähtökohtana on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja asiakkaan lähiympäristön sekä puheterapeutin välillä. Asiakas ja hänen lähihenkilönsä ovat aina keskeisessä roolissa kuntoutuksen tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Tavoitteiden määrittelyssä otetaan huomioon asiakkaan ikä, voimavarat, ongelmien laatu ja vaikeusaste sekä arjen tarpeet ja ympäristötekijät.

Lue täältä, kuinka puheterapiaan hakeudutaan.

Lisää tietoa aiheesta: